thumbnail - Lynn Hoàng - nữ tướng blockchain Việt
Minh DucTRan
Hà Nội

Lynn Hoàng - nữ tướng blockchain Việt

Lynn Hoàng, Giám đốc Binance khu vực Đông Nam Á, kỳ vọng từ 3 đến 5 năm nữa sẽ không ai còn hỏi blockchain là gì. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác