thumbnail - Mã cổ phiếu ROS bị đình chỉ giao dịch từ 12/8
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Mã cổ phiếu ROS bị đình chỉ giao dịch từ 12/8

Mã ROS của FLC Faros bị đình chỉ giao dịch từ 12/8, do vi phạm quy định về công bố thông tin.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác