thumbnail - Mang súng AK cướp tiệm vàng ở Huế: Lời kể hãi hùng của tiểu thương chợ Đông Ba
Viễn Đông
Hà Nội

Mang súng AK cướp tiệm vàng ở Huế: Lời kể hãi hùng của tiểu thương chợ Đông Ba

Thời điểm gã thanh niên dùng súng AK bắn chỉ thiên để cướp tiệm vàng thì những tiểu thương ở gần đó chỉ biết nằm rạp xuống đất, mắt nhắm nghiền vì run sợ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác