thumbnail - Margin giảm mạnh, nhà đầu tư cá nhân để 70.000 tỷ tiền mặt trong tài khoản chờ thời giải ngân
Quốc Cường
Hà Nội

Margin giảm mạnh, nhà đầu tư cá nhân để 70.000 tỷ tiền mặt trong tài khoản chờ thời giải ngân

Số dư tiền gửi của nhà đầu tư giảm 17% trong Q2/2022 so với quý liền kề trước đó, nhưng lượng tiền chờ mua còn khá lớn với khoảng 70.000 tỷ đồng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác