thumbnail - Mặt trời nhân tạo đang đến! Phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát của Trung Quốc đã mở ra một bước đột phá lớn
Tuấn Trương
Hà Nội

Mặt trời nhân tạo đang đến! Phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát của Trung Quốc đã mở ra một bước đột phá lớn

Theo Sina, chiều hôm qua, nghiên cứu khoa học "mặt trời nhân tạo" thế hệ mới của Trung Quốc đã đạt được một bước đột phá, dòng điện plasma HL-2M vượt quá 1 triệu amps, thiết lập một kỷ lục mới về hoạt động của thiết bị phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát của Trung Quốc.

Mặt trời nhân tạo đang đến! Phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát của Trung Quốc đã mở ra một bước đột phá lớn 

Phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát đề cập đến phản ứng phản ứng nhiệt hạch hạt nhân kiểm soát tốc độ và quy mô của phản ứng tổng hợp hạt nhân trong một số điều kiện nhất định để đạt được sản lượng năng lượng an toàn, liên tục và ổn định. Có laser hạn chế phản ứng tổng hợp hạt nhân, từ tính hạn chế phản ứng tổng hợp hạt nhân và các hình thức khác.

Phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát có đầy đủ nguyên liệu thô, hiệu suất kinh tế tuyệt vời, an toàn và đáng tin cậy, không gây ô nhiễm môi trường và các lợi thế khác. Bởi vì độ khó kỹ thuật là rất cao, nên nó vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm.

Cho dù đó là năng lượng gió, thủy điện hoặc năng lượng quặng, bất kể con người sử dụng loại năng lượng nào trong tự nhiên, cuối cùng là sử dụng năng lượng mặt trời, và năng lượng mặt trời đến từ phản ứng tổng hợp hạt nhân.

Vì vậy, nếu con người nắm vững một cách có trật tự để giải phóng năng lượng phản ứng tổng hợp hạt nhân, tương đương với việc nắm giữ nguồn năng lượng của mặt trời, tương đương với việc nắm giữ nhiên liệu quặng, năng lượng gió và thủy điện vô tận.

Do đó, lò phản ứng phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát xứng đáng được gọi là "mặt trời nhân tạo”. Trung Quốc cho rằng họ đang dẫn đầu thế giới về công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát.

>> Vì vũ trụ là chân không, làm thế nào để mặt trời "đốt cháy" không khí của chính nó?

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác