thumbnail - Mẫu khí đầu tiên đem từ tiểu hành tinh khác về Trái Đất
Fun Fun
Hà Nội

Mẫu khí đầu tiên đem từ tiểu hành tinh khác về Trái Đất

Các chuyên gia công bố kết quả phân tích mẫu khí của Ryugu, cho thấy tiểu hành tinh có thể đến từ khu vực xa xôi thuộc hệ Mặt Trời.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác