thumbnail - Mâu thuẫn với chồng, người phụ nữ châm lửa đốt nhà rồi lên rừng tìm lá ngón
Liên Hương
Hà Nội

Mâu thuẫn với chồng, người phụ nữ châm lửa đốt nhà rồi lên rừng tìm lá ngón

Do mâu thuẫn với chồng và anh em bên nhà chồng nên bà Chu đã đốt nhà mình và nhà em chồng rồi lên rừng tìm lá ngón tự tử.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác