thumbnail - Máy bay 2.100 km/h lai giữa Concorde và 747
Lan đột biến
Hà Nội

Máy bay 2.100 km/h lai giữa Concorde và 747

Công ty Boom Supersonic giới thiệu thiết kế mới của mẫu máy bay gần 2.100 km/h sẽ hoạt động năm 2029, có thể chở hành khách bay giữa London và New York trong 3,5 giờ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác