thumbnail - Máy bay bốc cháy đùng đùng trên đường băng, hơn 120 người tháo chạy
Thức SG
Hà Nội

Máy bay bốc cháy đùng đùng trên đường băng, hơn 120 người tháo chạy

Phần đầu máy bay bốc cháy đùng đùng trên đường băng, trong khi hơn 120 người đang nhanh chân bỏ chạy.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác