thumbnail - Máy gia tốc lạnh ngang vũ trụ
Minh DucTRan
Hà Nội

Máy gia tốc lạnh ngang vũ trụ

Một máy gia tốc ở California vận hành ở nhiệt độ gần bằng độ 0 tuyệt đối để tạo ra 1 triệu xung tia X mỗi giây.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác