thumbnail - Mây hồng trên biển Trường Sa
Lan đột biến
Hà Nội

Mây hồng trên biển Trường Sa

Làm việc ở Tiền Phong, tôi được tham gia vào nhiều phần việc, sự kiện rất xúc động liên quan đến thương binh, liệt sĩ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác