thumbnail - Máy phát hiện nói dối hoạt động như thế nào?
Cường bếu
Hà Nội

Máy phát hiện nói dối hoạt động như thế nào?

Dựa vào tín hiệu nhịp thở, mạch, huyết áp, mồ hôi và chuyển động của chân tay, các cảm biến có thể phát hiện ai đó đang nói dối.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác