thumbnail - Máy tính đầu tiên của Apple được đấu giá gần 6 tỷ đồng
Cường bếu
Hà Nội

Máy tính đầu tiên của Apple được đấu giá gần 6 tỷ đồng

Apple-1 là mẫu PC đầu tiên do Steve Jobs và Steve Wozniak tạo ra và đang được đấu giá ở mức 250.000 USD (gần 6 tỷ đồng). - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác