thumbnail - Mẹ đẻ lên chơi tôi gói cho bà ít đồ ăn thừa mang về, mẹ chồng liền chạy tới giật lại
Viễn Đông
Hà Nội

Mẹ đẻ lên chơi tôi gói cho bà ít đồ ăn thừa mang về, mẹ chồng liền chạy tới giật lại

Do có nhiều đồ ăn thừa nên khi mẹ tôi về, tôi có gói lại cho bà một chút, nhưng nào ngờ mẹ chồng tôi lại chạy tới ngăn lại.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác