thumbnail - Mekong Capital và Dragon Capital cùng rót 30 triệu USD vào công ty thức ăn chăn nuôi từ côn trùng
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Mekong Capital và Dragon Capital cùng rót 30 triệu USD vào công ty thức ăn chăn nuôi từ côn trùng

Entobel là một công ty công nghệ sinh học, chuyên sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi từ côn trùng, đặc biệt là Ruồi lính đen, cho các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm thức ăn gia súc, thức ăn cho vật nuôi và ngành công nghiệp phân bón. Hiện Entobel có 3 sản phẩm chính là thức ăn chăn nuôi, dầu ăn cho động vật, và phân hữu cơ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác