thumbnail - MerryLand Quy Nhơn: Khởi đầu cho du lịch đêm ở Bình Định
Gia Loc
Hà Nội

MerryLand Quy Nhơn: Khởi đầu cho du lịch đêm ở Bình Định

Du lịch đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần tăng trưởng kinh tế cho Quy Nhơn – Bình Định. Trong đó sự xuất hiện của dự án hơn 2 tỉ đô MerryLand...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác