thumbnail - Meta bật đèn xanh cho nội dung 18+
Trường Sơn
Hà Nội

Meta bật đèn xanh cho nội dung 18+

Horizon Worlds, nền tảng vũ trụ ảo của Meta, sẽ cho phép các nội dung người lớn tồn tại, điều mà trước đây hãng cấm hoàn toàn. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác