thumbnail - Metro Nhổn - ga Hà Nội đoạn trên cao có kịp về đích năm 2022?
Quốc Cường
Hà Nội

Metro Nhổn - ga Hà Nội đoạn trên cao có kịp về đích năm 2022?

Việc đưa đoạn trên cao dự án metro Nhổn - ga Hà Nội cán đích năm 2022 gặp không ít khó khăn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác