thumbnail - Metro Star đóng nắp hầm, hoàn thành kế hoạch
Duy Tân
Hà Nội

Metro Star đóng nắp hầm, hoàn thành kế hoạch

Sau thời gian bị ngưng vì dịch Covid-19, các nhà thầu đã tái khởi động việc thi công và đẩy tiến độ nhanh dần để hoàn tất móng, hầm B2, hầm B1 và dự kiến...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác