thumbnail - Metro tác động thế nào đến đô thị TP.HCM?
Cường bếu
Hà Nội

Metro tác động thế nào đến đô thị TP.HCM?

Sự xuất hiện của metro trên nền tảng đô thị cũ giúp TP.HCM có cơ hội tái cấu trúc không gian, song kế hoạch này cần được nghiên cứu thấu đáo.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác