thumbnail - Mì 3 Miền lên số 1, thách thức các ông lớn trên thị trường như thế nào?
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Mì 3 Miền lên số 1, thách thức các ông lớn trên thị trường như thế nào?

Trước khi thay đổi chủ sở hữu, 3 Miền chỉ là một thương hiệu nhỏ trên thị trường mì ăn liền tại Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi công ty sở hữu mì 3 Miền thay đổi chủ sở hữu, cục diện bắt đầu có sự thay đổi lớn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác