thumbnail - Mỉa mai bạn gái cũ là cau điếc, nhìn người đứng cạnh cô ấy mà đêm về tôi khóc nghẹn
Cường bếu
Hà Nội

Mỉa mai bạn gái cũ là cau điếc, nhìn người đứng cạnh cô ấy mà đêm về tôi khóc nghẹn

Chi nhìn tôi đầy ngạc nhiên, rồi đang định lên tiếng thì bỗng một người phụ nữ trung tuổi đi nhanh đến đoạt lấy chiếc xe hàng trên tay cô ấy.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác