thumbnail - Michael Olaha cố tình đánh cùi chỏ Đậu Văn Toàn
Duy Tân
Hà Nội

Michael Olaha cố tình đánh cùi chỏ Đậu Văn Toàn

Trợ lý huấn luyện viên của Hà Nội FC – Lê Đức Tuấn cho rằng, Michael Olaha đã cố tình đánh cùi chỏ vào Đầu Văn Toàn nên bị thẻ đỏ, đồng thời ông Tuấn cũng khen tổ trọng tài đã làm tốt nhiệm vụ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác