thumbnail - Miễn nhiệm Phó chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa vì lý do sức khoẻ
Diệu Thúy
Hà Nội

Miễn nhiệm Phó chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa vì lý do sức khoẻ

Ông Phan Văn Đa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, vừa được Thủ  tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm vì lý do sức khỏe.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác