thumbnail - Miễn phí vé gửi xe cho người dân đi xem lễ hội Hoa phượng đỏ 2022
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Miễn phí vé gửi xe cho người dân đi xem lễ hội Hoa phượng đỏ 2022

Bên cạnh việc chỉnh trang đô thị, UBND TP Hải Phòng yêu cầu bố trí chỗ gửi xe của người dân và không thu phí.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác