thumbnail - Miền Trung có thể được chia thành hai tiểu vùng
Trường Sơn
Hà Nội

Miền Trung có thể được chia thành hai tiểu vùng

Chính phủ đề xuất giữ nguyên không gian phát triển đất nước theo 6 vùng kinh tế - xã hội, chia Trung du miền núi phía Bắc và miền Trung thành hai tiểu vùng. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác