thumbnail - Mở lớp học đầu tư để lừa tiền
Cường bếu
Hà Nội

Mở lớp học đầu tư để lừa tiền

Nguyễn Văn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty tầm nhìn Gia Nguyễn Group, lừa hàng trăm người góp vốn, thông qua các lớp học đầu tư.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác