thumbnail - Mỗi ngày tàu khoan đợi ngoài khơi có thể tiêu tốn hàng trăm nghìn USD
Duy Tân
Hà Nội

Mỗi ngày tàu khoan đợi ngoài khơi có thể tiêu tốn hàng trăm nghìn USD

ĐBQH đề nghị bổ sung dự án dầu khí theo chuỗi đồng bộ chỉ nên áp dụng cho hoạt động thượng nguồn và quy trình đầu tư phải nhanh chóng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác