thumbnail - Mối nguy từ ma túy dạng đồ uống
Diệu Thúy
Hà Nội

Mối nguy từ ma túy dạng đồ uống

Bộ Công an cảnh báo sự xuất hiện 2 dạng ma túy mới ở Việt Nam, núp bóng thực phẩm gồm: Thực phẩm chức năng chứa chất ma túy và ma túy dạng thực phẩm, đồ uống.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác