thumbnail - Môn Lịch sử, môn lựa chọn, môn tự chọn: vì sao rộ lên 'tranh cãi'?
Minh DucTRan
Hà Nội

Môn Lịch sử, môn lựa chọn, môn tự chọn: vì sao rộ lên 'tranh cãi'?

Vì sao nhiều người hiểu khác nhau về môn lựa chọn, môn tự chọn, và tranh cãi về việc xếp lịch sử vào nhóm môn lựa chọn?
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác