thumbnail - Môn lịch sử thành bắt buộc, bỏ chia nhóm môn lựa chọn ở cấp THPT
Diệu Thúy
Hà Nội

Môn lịch sử thành bắt buộc, bỏ chia nhóm môn lựa chọn ở cấp THPT

Lịch sử ở cấp THPT từ môn học lựa chọn trở thành bắt buộc khiến các môn học lựa chọn giảm còn 9 môn, việc này khiến chủ trương dạy học lựa chọn ở cấp THPT có thay đổi rất lớn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác