thumbnail - Môn Lịch sử trở thành bắt buộc ở bậc THPT
Duy Tân
Hà Nội

Môn Lịch sử trở thành bắt buộc ở bậc THPT

Từ một môn học lựa chọn thuộc nhóm môn Khoa học xã hội, Lịch sử chính thức trở thành môn học bắt buộc đối với tất cả học sinh, có thời lượng là 52 tiết/năm, chuyên đề học tập lựa chọn Lịch sử gồm 35 tiết/năm
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác