thumbnail - Mòn mỏi chờ tiền thu hộ lệ phí đăng kiểm, gỡ thế nào?
Thu Trang
Hà Nội

Mòn mỏi chờ tiền thu hộ lệ phí đăng kiểm, gỡ thế nào?

Các trung tâm đăng kiểm thu, nộp toàn bộ lệ phí vào ngân sách sau đó được cấp lại tối đa 20%, nhưng nhiều đơn vị chưa biết khi nào nhận được.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác