thumbnail - Mong Bộ Giáo dục sớm có hướng dẫn thực hiện các môn học lựa chọn bậc THPT
Lan đột biến
Hà Nội

Mong Bộ Giáo dục sớm có hướng dẫn thực hiện các môn học lựa chọn bậc THPT

GDVN- Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành hướng dẫn việc thực hiện các môn học lựa chọn để các trường kịp thời điều chỉnh kế hoạch dạy học năm học 2022-2023.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác