thumbnail - Moody's hạ triển vọng nợ công của Anh xuống “tiêu cực”
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Moody's hạ triển vọng nợ công của Anh xuống “tiêu cực”

Moody's cho biết các yếu tố khó đoán định ngày càng nhiều liên quan đến vấn đề hoạch định chính sách giữa bối cảnh triển vọng tăng trưởng yếu hơn và lạm phát cao.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác