thumbnail - Moody’s nâng mức xếp hạng tín nhiệm SHB
Cường bếu
Hà Nội

Moody’s nâng mức xếp hạng tín nhiệm SHB

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Quốc tế Moody’s Investors Service vừa nâng mức xếp hạng tín nhiệm Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) từ ổn định thành tích cực.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác