thumbnail - Một đại dịch dai dẳng, khó chấm dứt ở Trung Quốc
Duy Tân
Hà Nội

Một đại dịch dai dẳng, khó chấm dứt ở Trung Quốc

Dù Trung Quốc đang đối mặt khủng hoảng vì chênh lệch giới nặng nề, phụ nữ nước này vẫn bị khinh thường, chịu cảnh bạo hành trong gia đình và phân biệt đối xử nơi làm việc.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác