thumbnail - Một 'đại gia tiền mặt' mua hàng trăm tỷ đồng cổ phiếu VNM trong quý I, sở hữu lượng lớn CTG, MBB, VNR và POW
Minh DucTRan
Hà Nội

Một 'đại gia tiền mặt' mua hàng trăm tỷ đồng cổ phiếu VNM trong quý I, sở hữu lượng lớn CTG, MBB, VNR và POW

Vào cuối quý I, "đại gia" này nắm giữ cả trăm nghìn tỷ tiền gửi ngân hàng với danh mục đầu tư có 384 tỷ đồng cổ phiếu VNM, 296 tỷ đồng cổ phiếu CTG, 266 tỷ đồng VNR và 166 tỷ đồng MBB. Báo cáo tài chính cho biết công ty dự phòng lỗ gần 17,5 tỷ cho lượng cổ phiếu VNM sở hữu và hơn 2 tỷ cho CTG.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác