thumbnail - Một mình ngành nông nghiệp không đủ sức vực dậy nền kinh tế vùng ĐBSCL
Viễn Đông
Hà Nội

Một mình ngành nông nghiệp không đủ sức vực dậy nền kinh tế vùng ĐBSCL

Ba vòng xoáy ĐBSCL phải đối mặt là “Vòng xoáy ngân sách”, “Vòng xoáy lao động” và “Vòng xoáy cơ cấu kinh tế”.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác