thumbnail - Một ngày bồi dưỡng trực tuyến, giáo viên tiếp cận được bao nhiêu kiến thức?
Quốc Cường
Hà Nội

Một ngày bồi dưỡng trực tuyến, giáo viên tiếp cận được bao nhiêu kiến thức?

GDVN- Công văn số 503/BGDĐT-GDTH hướng dẫn, đối tượng bồi dưỡng là tất cả giáo viên dạy học lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023 và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác