thumbnail - Một thập kỷ thử sức và thất bại trên thị trường smartphone của Microsoft
Lan đột biến
Hà Nội

Một thập kỷ thử sức và thất bại trên thị trường smartphone của Microsoft

Ngày nay, Microsoft coi thị trường smartphone là cơ hội để bán ứng dụng và dịch vụ, không phải điện thoại.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác