thumbnail - Một trường đại học chia cổ tức lên tới 50%
Lan đột biến
Hà Nội

Một trường đại học chia cổ tức lên tới 50%

Mỗi cổ phần phổ thông được nhận cổ tức 50% tiền mặt hoặc 0,4 cổ phần. Đây là cổ tức của một trường đại học tư thục sau khi nghị quyết Hội nghị nhà đầu tư thường niên năm 2021 được thông qua trong tháng 6.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác