thumbnail - ‘Mùa hè này con được nghỉ học thêm đó, mừng quá trời luôn!’
Minh DucTRan
Hà Nội

‘Mùa hè này con được nghỉ học thêm đó, mừng quá trời luôn!’

Học sinh sắp sửa nghỉ hè. Phụ huynh đã lên kế hoạch cho mùa hè của con trẻ chưa hay vẫn xem là 'học kỳ ba' để trẻ phải ngao ngán cho rằng nghỉ hè là chuyển địa điểm học từ trường sang các lớp học thêm.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác