thumbnail - Mưa to ở miền Bắc, Nam Bộ sáng nắng chiều mưa
Thu Trang
Hà Nội

Mưa to ở miền Bắc, Nam Bộ sáng nắng chiều mưa

Lượng mưa lớn từ 60-100mm, có nơi trên 150mm được dự báo tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương tại miền Bắc trong ngày hôm nay. Trong khi đó, Nam Bộ vẫn thời tiết đặc trưng của mùa mưa, sáng nắng chiều mưa kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác