thumbnail - Mùa xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2022 có gì đặc biệt?
Quốc Cường
Hà Nội

Mùa xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2022 có gì đặc biệt?

Xét công nhận tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư (GS, PGS) năm 2022 đang đi đến vòng cuối khi các Hội đồng GS ngành/liên ngành đề xuất danh sách ứng viên lên Hội đồng GS Nhà nước. Năm nay, có nhiều điểm đặc biệt trong danh sách ứng viên từ 28 Hội đồng GS ngành/liên ngành.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác