thumbnail - Mức CO2 trong khí quyển chạm ngưỡng cao nhất lịch sử
Liên Hương
Hà Nội

Mức CO2 trong khí quyển chạm ngưỡng cao nhất lịch sử

Mức CO2 trung bình trong khí quyển tháng 4 vượt 420 ppm, cho thấy hoạt động của con người đang thay đổi đáng kể Trái Đất.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác