thumbnail - Mũi vaccine COVID-19 thứ tư tạo ra miễn dịch cao hơn so với mũi thứ ba
Liên Hương
Hà Nội

Mũi vaccine COVID-19 thứ tư tạo ra miễn dịch cao hơn so với mũi thứ ba

Nghiên cứu mới cho thấy mũi tiêm thứ tư có thể tăng cường khả năng bảo vệ miễn dịch vượt quá mức đỉnh đạt được sau mũi tiêm thứ ba.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác