thumbnail - Mượn danh "hiệp sĩ" để hoạt động bất lương
Trường Sơn
Hà Nội

Mượn danh "hiệp sĩ" để hoạt động bất lương

Nhiều nhóm hoạt động trên mạng xã hội với cái tên thể hiện mục đích rất tốt, thực tế đó chính là vỏ bọc cho các hành vi trái pháp luật.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác