thumbnail - Muốn đào tạo tiến sĩ chất lượng, không thể 'bình dân hóa' luận án
Cường bếu
Hà Nội

Muốn đào tạo tiến sĩ chất lượng, không thể 'bình dân hóa' luận án

Sản phẩm khoa học cần những chuẩn mực nhất định chứ không thể “bình dân hóa” như nghiên cứu phát triển cầu lông và nhiều đề tài khác.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác