thumbnail - Muốn thay đổi diện mạo giáo dục, cần rốt ráo thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP
Viễn Đông
Hà Nội

Muốn thay đổi diện mạo giáo dục, cần rốt ráo thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP

GDVN- Còn nhiều bất cập nên ngay cả những nhà đầu tư tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và đào tạo vẫn phải than thở bởi nhiều cái khó.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác